A bodyART® MOZGÁSSTÚDIÓ Házirendje

bodyART Mozgásstúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: H-1022 Budapest, Felvinci út 21.
telephely: H-1054 Budapest, Akadémia utca 11.
adószám: 24237318-2-41.
cégjegyzék 01-09-997127

A bodyART® MOZGÁSSTÚDIÓ Házirendje

Üzemeltető 
bodyART Mozgásstúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
H-1022 Budapest, Felvinci út 21.
képviseli: Borsodi Balázs ügyvezető
adószám: 24237318-2-41
cégjegyzék 01-09-997127
bankszámla szám: Budapest Bank 10100833-25671700-01003000
www.bodyartmozgasstudio.hu

Házirendünket annak érdekében készítettük és hozzuk nyilvánosságra, hogy biztosítsuk a bodyART Mozgásstúdió működésének magas színvonalát, a vendégeink kiszolgálásának magunkra kötelező elvárásait és a vendégeinktől elvárt együttműködési szabályok betartását.

Általános szabályok

A bodyART Mozgásstúdió területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A bodyART Mozgásstúdió területén folytatott tevékenységre, az ott tanúsított magatartásra a mindenkor hatályban levő jogszabályok valamint a jelen Házirendben foglaltak irányadók. A Házirend honlapunkon és Stúdióink recepcióján elérhetők.

A bodyART Mozgásstúdió területén TILOS:

  • a dohányzás és alkoholfogyasztás
  • Az ennek a tilalomnak megszegéséért járó következményeket a bodyART Mozgásstúdió elhárítja, azokért a szabályok megszegői a hatályos jogszabályok szerint tartoznak felelősséggel. A Stúdió belső tereiben valamint a főbejárat 5 méteres körzetében a dohányzás és az alkoholfogyasztás tilos.
  • minden olyan tevékenység, amely jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
  • minden, másokat alapos indok nélkül, indokolatlanul zavaró tevékenység,
  • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, terjesztése vagy ezekkel bármilyen módon történő visszaélés,
  • bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek, allergén anyagok bevitele)

A bodyART Mozgásstúdióban bármilyen hang- és képfelvétel csak az Üzemeltető engedélyével készülhet.

A bodyART Mozgásstúdió területére állatot nem lehet bevinni.

A bodyART Mozgásstúdió területén minden vendég köteles a rendet és a tisztaságot megtartani, a sporteszközöket a foglalkozások végén a helyére visszatenni. A Stúdiónak az edzésekre nyitvaálló termeiben csak tiszta edzőcipőben vagy mezítláb szabad tartózkodni, oda utcai cipővel nem szabad belépni.

A bodyART Mozgásstúdióban kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjével szerződéses kapcsolatban álló személyek és szervezetek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

Nyitvatartás

A bodyART Mozgásstúdió szolgáltatásai, ide értve a vendéglátó tevékenységet is, kizárólag a nyitvatartási időn belül vehetőek igénybe. A nyitvatartási időn túli esetleges szolgáltatások csak az Üzemeltetővel kötött megállapodás alapján végezhetők.

A bodyART Mozgásstúdió nyitvatartása

BUDA:

Hétfő-Kedd-Csütörtök: 07.30 - 11.30; 16.30-21.30
Szerda: 7.30-11.30;16.30-21.30
Péntek:7.30-11.30; 16.30-20.30
Szombat 8.30-11.30,
Vasárnap 08.00-11.00, 17.30-20.30

 

PEST:

Hétfő:7.00-13.30
Kedd-Szerda-Csütörtök: 06.30 - 13.30; 16.30-21.30
Péntek:6.30-13.30; 16.30-20.30
Szombat -Vasárnap:ZÁRVA

A pesti, érvényes bérletek szombat-vasárnap felhasználhatóak a budai stúdióban!

A bodyART Mozgásstúdió zárásának időpontjáig a vendégek kötelesek a Stúdió területét elhagyni.

A bodyART Mozgásstúdió Üzemeltetője fenntartja a jogot a Stúdió egész területén vagy annak egy részén zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával. Ez a nyitvatartási idő megváltoztatásával is járhat. Ebben az esetben a nyitvatartási idő illetve az órarend változását üzemeltető a honlapján illetve Facebook oldalán köteles jelezni, de személyre szóló tájékoztatást nem köteles adni.

A bodyART Mozgásstúdióban gyermekfelügyelet nincsen. Gyermekek a bodyART Mozgásstúdióban csak a szülők felelősségére és kockázatára tartózkodhatnak. 14 éven aluli gyermek a foglalkozásokon csak a Stúdió vezetőjének külön engedélyével vehet részt.

A bodyART Mozgásstúdió a foglalkozásokon részt vevő érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkező vendégek számára mindenkor az üzemeltető által meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (1 db törölköző, szaunahasználat, WIFI szolgáltatás).

Adatnyilvántartás, Regisztráció

Üzemeltető a bodyART Mozgásstúdió szolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a bodyART Mozgásstúdió Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását a Stúdió munkatársai ellenőrzik. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni a szolgáltatások igénybevételét. Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének megvizsgálása érdekében a vendég személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából elkérni. Üzemeltető köteles a vendégek személyes adatait a mindenkor hatályos adatkezelési szabályok szerint őrizni. A vendégek adatait Üzemeltető a vendég előzetes hozzájárulása nélkül nem adhatja ki és nem használhatja fel.

A bodyART Mozgásstúdió szolgáltatásait csak a honlapon illetve a Stúdiókban levő recepción közzétett árlista alapján váltott jeggyel vagy bérlettel lehet igénybe venni, melyeket belépéskor előre kell megfizetni vagy érvényesíteni. A jegyek és a bérletek árának megfizetése készpénzben vagy bankkártyával lehetséges. A bodyART Mozgásstúdióban a Magyarországon általánosan elfogadott bankkártyákon kívül AYCM kártya és SZÉP kártya használatára van lehetőség a kártyakibocsátók által mindenkor rögzített feltételek szerint.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. A megváltott bérletek érvényességi idejének meghosszabbítására csak előre nem látható súlyos ok (betegség, sérülés, váratlan utazás, stb.) esetén, évente maximum két alkalommal, és csak abban az esetben van lehetőség, ha a bérlet lejárta előtt a vendég email útján jelzi az ilyen igényét a Stúdió felé. A bérlet hosszabbítására csak új bérlet vásárlása esetén van lehetőség úgy, hogy az új bérlet érvényességét max. 4 alkalommal (tíz alkalmas bérlet) vagy két héttel (havi, háromhavi vagy féléves bérlet) növeljük meg. Lejárt bérletet nem hosszabbítunk meg!

A bodyART Mozgásstúdió minden foglalkozásán, ide értve a személyi edzéseket is, történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a bodyART Mozgásstúdió honlapján feltüntetett telefonszámokon és email címeken lehetséges. Amennyiben a regisztráció során az adott foglalkozásra a helyek beteltek, a vendég várólistára kerül. Amennyiben a regisztrált vendég az óra kezdete előtt 10 perccel nem jelenik meg a recepción és nem érvényesíti az adott foglalkozásra szóló jegyét vagy bérletét, a regisztrációja automatikusan törlésre kerül az adott foglalkozás részvételi díjának beterhelése mellett. A részvételi díjat az érvényes bérletből levonjuk, vagy a korlátlan felhasználású bérlet érvényességét egy nappal csökkentjük. Amennyiben a vendég az általa regisztrált foglalkozáson bármilyen okból nem tud megjelenni, telefonon vagy email útján a fenti következmények életbe lépése nélkül törölheti a foglalást. Ez esetben a várólistán szereplő első vendég lép a helyére. Amennyiben egy vendég 2 alkalomnál többször nem jelenik meg a regisztrált foglalkozáson anélkül, hogy a fenti módon előzetesen törölte volna azt, úgy Üzemeltető előzetes figyelmeztetés után őt a vendégek közül törölheti és eltilthatja a további foglalástól. Amennyiben a vendég a csoportos órán vagy a személyi edzésen nem tud részt venni, lemondását telefonon vagy e-mailben teheti meg, csoportos óra esetén 1 órával, személyi edzés esetén 1 nappal, az óra kezdete előtt!

A bodyART Mozgásstúdió szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. Bármilyen egészségi probléma esetén javasolt orvosi konzultáció a foglalkozások igénybevétele előtt. Amennyiben a foglalkozást vezető oktató azt tapasztalja, hogy a vendég magatartása, viselkedése, egészségi állapota a vendégre magára vagy más vendégekre sérülésveszélyt, egészségkárosodás veszélyét hordozza, az oktató a vendéget felszólíthatja a tevékenység abbahagyására vagy a foglalkozásról történő távozásra. Amennyiben a vendég, egészségi állapota különös elbánást igényel (gyógyszerérzékenység, allergia, vérzékenység, stb.) köteles azt adatlapján jelezni és a foglalkozások előtt az oktatóval is közölni.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törölköző, stb.) a vendég köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni és fogyasztásait távozás előtt rendezni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik Üzemeltető felé. Az öltözőszekrény kulcsának vagy a törölköző elvesztésének esetén, a vendég köteles azok árát megtéríteni (kulcsonként és törölközőként 3.000,-Ft.)

Öltözők, Szauna

A bodyART Mozgásstúdió vendégei részére a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.

Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező!

A szaunát mindenki csak saját felelősségre használhatja.

A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni.

A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.

A szauna padokra papucsban tilos fellépni.

Részvétel a bodyART Mozgásstúdió foglalkozásain

Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

A foglalkozásokon nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.

A termekbe csak megfelelő sportöltözetben (tiszta sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés nem engedélyezett. Mezítláb csak a kifejezetten ilyen típusú órákon lehet edzeni (bodyART, deepWORK, BAX, stretching, joga, Pilates ) Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! Az oktatóknak jogukban áll felhívni a vendég figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

A termekbe csak zárható műanyag palackban vihető be ital. Minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos. Étkezés kizárólag a recepció területén lehetséges, a termekbe ételt bevinni nem lehet.

A foglalkozásokon a mobiltelefonok használatát kérjük mellőzni! Kérjük, hogy a mobiltelefonokat halkítsák le vagy kapcsolják ki!

A foglalkozásokon kerülendő az erős illatú kozmetikum használata!

A bodyART Mozgásstúdió foglalkozásain gyermekek szülői felügyelettel 14 éves kortól, szülői felügyelet nélkül 16 éves kortól vehetnek részt. Kiskorúak részvétele a foglalkozásokon csak abban az esetben lehetséges, ha a szülő írásos hozzájárulását adja ahhoz. 14 év alatti gyermekek a foglalkozásokon csak a Stúdió vezetőjének engedélyével vehetnek részt.

Kiskorúak házirendet sértő viselkedése vagy károkozása esetén a szülő felelős és felelősségre vonható valamint a szülő kötelessége a gyermeke által okozott kárt megtéríteni.

A recepciós térben vagy a termekben elhelyezett tárgyakért a Stúdió semmilyen felelősséget nem vállal! Az értéktárgyakat a recepciós térben levő értékmegőrző szekrényekben lehet elhelyezni. A recepciós munkatársak semmilyen értéktárgyat nem vehetnek át megőrzésre!
 

Amennyiben a vendég az óra megkezdését követően érkezik, az órán akkor vehet részt, ha az a többi vendég zavarása nélkül megoldható. Ebben a kérdésben minden esetben az órát tartó edző dönt. Amennyiben a vendég úgy látja, hogy az óra megkezdésére nem fog megérkezni és ezt telefonon jelzi, a termet úgy rendezzük be, hogy a többi vendég zavarása nélkül elfoglalhassa a helyét. Az előzetes jelzés elmaradása esetén nem garantáljuk, hogy a foglalkozáson részt vehet. Az óra megkezdése után 10 perccel már nem javasoljuk a foglalkozáson történő részvételt, mert a bemelegítés hiánya sérülést okozhat!

Elveszett és talált tárgyak

A bodyART Mozgásstúdió nem vállal felelősséget a vendégek által a Stúdió területén őrizetlenül hagyott értékekért. Az öltözőszekrények és értékmegőrző szekrények kulcsait a vendégek kötelesek megőrizni. A kulcsok őrizetlenül hagyása miatt keletkező károkért a bodyART Mozgásstúdió nem vállal felelősséget. Az öltözőszekrényben csak szokásos értékű ruházatot, az értékmegőrző szekrényekben pedig az általában szokásos értékeket lehet elhelyezni. A recepción semmilyen értéktárgy megőrzését nem biztosítjuk!

A talált tárgyakat minden vendég a recepción köteles, dokumentálás mellett, leadni. A talált tárgyakat 30 nap után nem őrizzük, azokat megsemmisítjük.

Fellősségvállalás

A bodyART Mozgásstúdió nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, melyek a Házirend szabályainak megszegéséből, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

Amennyiben a bodyART Mozgásstúdió területén a vendég a jelen Házirendben foglaltakat vagy az általánosan elfogadott magatartási szabályokat megszegi, úgy az Üzemeltető jogosult őt figyelmeztetni, ennek eredménytelensége esetén pedig távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából - időlegesen vagy véglegesen - kizárni. Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó súlyos esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a vendégek egészségi állapotában, testi épségében keletkező károsodásokért csak abban az esetben, ha bizonyítható, hogy a foglalkozást vezető oktató megszegte a szakmai szabályokat.

A bodyART Mozgásstúdió területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához megfelelő eszközök állnak rendelkezésre. Bármilyen baleset esetén Üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

Egyebek

Amennyiben a bodyART Mozgásstúdió területén az Üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon történő megjelenésével összefüggésben Üzemeltető bodyART Mozgásstúdió Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel, amennyiben a felvétel készítéséről az Üzemeltető előzetesen tájékoztatást adott.

A bodyART Mozgásstúdió területén kereskedelmi és/vagy propaganda tevékenységet folytatni, reklámanyagot elhelyezni kizárólag az Üzemeltetővel kötött megállapodás alapján lehet. Az engedély nélkül elhelyezett reklámanyagokat Üzemeltető eltávolíthatja, anélkül, hogy azok őrzéséről gondoskodnia kellene. Amennyiben valaki a fenti tevékenységet felszólítás ellenére sem hagyja abba, a tagok soraiból kizárható.

A Házirendet az Üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A bodyART Mozgásstúdió Házirendje mindenki számára elérhető a bodyART Mozgásstúdió honlapján és a recepción.

Budapest, 2013. április 5.
bodyART Mozgásstúdió
bodyART Mozgásstúdió Kft.